به گزارش افکارنیوز، باشگاه راه‌آهن که بعد از تخلفات بابک زنجانی در اختیار دادستانی قرار داشت، به عنوان بخشی از بدهی‌های این فرد به وزارت نفت واگذار شد و قرار است وزارت نفت در مورد وضعیت این باشگاه از جمله واگذاری احتمالی از طریق مزایده تصمیم‌گیری کند.

علی عابدینی سرپرست باشگاه راهآهن واگذاری این باشگاه به وزارت نفت را تایید کرد.