به گزارش افکارنیوز، دی ماه سال جاری بود که پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان از دستگیری برخی مدیران ورزش در راستای مبارزه با فساد خبر داد. یک نفر از دستگیر شدگان شاغل در وزارت ورزش بود و یکی از پست‌های حساس را هم در اختیار داشت اما از آنجایی که مبارزه با فساد پُست و مقام نمی‌شناسد این فرد دستگیر شد.

پس از این ماجرا زمزمه‌هایی زیادی شنیده شد و برخی خرده گرفتند که چرا این موضوع رسانه‌ای شده است. در کنار این، برخی هم به وزارت ورزش بابت استفاده از این نیروها خرده گرفتند. باید پذیرفت در هر جایی که پول و قدرت باشد، ممکن است فساد هم رخ دهد و این به ظرفیت آن فرد برمی‌گردد که مرتکب تخلف نشود. در این بین آنچه مهم است اینکه در صورت اطلاع یافتن از رخ دادن چنین کاری با آن مبارزه شود.

وزارت ورزش به کمک نهادهای ذیربط وقتی از فساد رخ داده مطلع شد، برخورد با آن را آغاز کرد. این در شرایطی است که پس از این اتفاق فشارهای زیادی - حتی بعضاً از داخل وزارت ورزش به شخص وزیر - وارد شد تا این موضوع «ماست‌مالی» شده و به راحتی از کنار آن عبور شود. جالب‌ اینکه بعضی از افراد هم پس از به راه افتادن این جو، تلاش کردند اصل کار مبارزه با فساد را زیر سؤال ببرند.

در واقع پس از برخورد با فساد در ورزش و مفسدان لرزه بر تن برخی افراد افتاده که دلیل آن هم مشخص است، آنها بیم را دارند که روزی قانون سراغ‌شان برود. البته که هر کسی که تخلف می‌کند باید منتظر عواقب آن باشد. این خواسته همه افراد است. به یاد داشته باشیم که مقام معظم رهبری در دیدار روز اول بهمن با قهرمانان بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی فرموندند: «در برخورد با متخلف نباید هیچ ملاحظه و سهل‌انگاری شود، زیرا تخلف قابل قبول نیست؛ اعم از تخلف مسئولین یا غیرمسئولین، زبدگان یا غیرزبدگان و قهرمانان سیاسی، ورزشی، و یا علمی و صنعتی.»

راهی که آغاز شده باید ادامه یابد و در این میان هیچ چیز از جمله فشارهای بیرونی و اظهارات برخی افراد نباید مانع برخورد با فساد و مفسدان شود و وزیر ورزش هم همچون گذشته باید در این راه استوار باشد و تسلیم فشارها نشود.