به گزارش افکارنیوز، غلامرضا بهروان در واکنش به صحبتهای فرهاد کاظمی که گفته در فدراسیون و سازمان لیگ و تمام لیگ های فوتبال فساد هست، اظهار داشت: شاید برخی از مربیان از باخت ها و ناکامی هایی که داشتند، ناراحت باشند اما این دلیلی نمی شود که تمام زحمات را زیر سوال ببرند. اینکه یک نفر یک موضوع را اینقدر کلی گویی می کند و زیر سوال می برد، اصلا درست نیست.

وی همچنین افزود: کاظمی مگر نمی گوید در تمام لیگ های فوتبال فساد هست، پس بیاید و مستندات ارائه کند. نباید به خاطر یک ناکامی یا اختلاف تمام تقصیرات و گناهان گردن ما بیفتد. از فرهاد کاظمی سوال می پرسم که اگر کسی او را متهم کند، راضی است؟ بیاید و بگوید که این فسادی که می گوید کجاست؟

بهروان در پایان گفت: مطمئنا تشکیلات فدراسیون و سازمان لیگ به دنبال این مسائل می روند و اگر فسادی باشد، آنرا پیگیری می کنند. تا زمانی که بخواهند کلی گویی کنند، همه چیز زیر سوال می رود اما اگر نشانه ای به ما بدهند، استقبال هم می کنیم. پس حالا که تشکری از ما نمی کنند، چیزی را زیرسوال هم نبرند. کمیته اخلاق باید پی صحبتهای کاظمی را بگیرد و اگر صحت نداشت با او برخورد کنند.