به گزارشافکارنیوز، امیرعابدینی در این باره گفت: وزارت ورزش تصمیم هایی برای پرسپولیس می‌ گیرد که ما که سال ها است در این باشگاه حضور داریم نمی‌ فهمیم یعنی چه؟ یکی به ما بگوید که با توجه به این که قراراست باشگاه پرسپولیس در تاریخ ۲۷ بهمن مالک جدید خود را بشناسد سرپرستی ۶ روزه نژادفلاح در پرسپولیس چه معنا و مفهومی دارد؟ بالاخره من از آقای خادم خواهش می‌ کنم که دلیل این موضوع را به ما هم بگوید تا بدانیم دلیل این موضوع چیست.

او در مورد مدیران پرتعدادی که پرسپولیس در این سال ها به خودش دیده هم گفت: من یک حساب و کتاب کرده ام و دیده ام که در کمتر از یک سال ۷ مدیرعامل در پرسپولیس فعالیت کرده اند. رویانیان، علی پروین، بهروز منتقمی، علیرضا رحیمی، بازهم منتقمی، حمید سیاسی، طاهری و حالا هم نژادفلاح کسانی هستند که در طول یک سال اخیر به عنوان مدیرعامل پرسپولیس فعالیت کرده اند و این نشان می‌ دهد که آقای خادم نقشه ای که برای اداره باشگاه کشیده بود اشتباه بود.

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس ادعا می کند فقط وزارت ورزش باید جواب خرابی های پرسپولیس را بدهد: من فکر می کنم فقط وزیر ورزش و آقای خادم باید جواب این مشکلاتی که برای پرسپولیس به وجود آمده را بدهد. آنها این نقشه برای مدیریت پرسپولیس ریخته بودند و خودشان باید در این باره جواب بدهند.