به گزارش افکارنیوز، محسن بزرگی در باره شایعه منتشر شده مبنی بر جریمه کرار توسط باشگاه استقلال گفت: این خبر به هیچ وجه صحت ندارد زیرا حکم کرار در هفته آینده صادر می شود و طبق اعلام قبلی این حکم به خود وی ابلاغ خواهد شد.

همچنین ما در گذشته نیز از اصحاب رسانه درخواست کرده بودیم در این موضوع از گمانه زنی یا پیگیری بیشتر پرهیز کنند اما باید بگویم شایعه سازان عند اللزوم تحت تعقیب قضایی باشگاه استقلال قرار خواهند گرفت. این افراد می خواهند ذهن کرار را به هم بریزند و باشگاه استقلال اجازه این کار را به این افراد نخواهد داد.

همچنین معاون حقوقی و انضباطی باشگاه استقلال افزود: طبق بند ۷ ماده ۱۱ آئین نامه انضباطی کرار جاسم تنها یک جلسه محروم بوده است و او محرومیت خود را در بازی با پیکان سپری کرده است و کرار جاسم می تواند در بازی برابر گسترش فولاد به میدان برود.