به گزارشافکارنیوز،افشین اسماعیل زاده، محمد عباس زاده و مهدی دغاغله بازیکنانی بودند که با تصمیم حمید درخشان از حضور در تمرینات این تیم کنار گذاشته شدند. با این حال اسماعیل زاده از روز سه شنبه به تمرینات بازگشت.

عباس زاده و دغاغله هم امروز چهارشنبه در محل تمرین پرسپولیس حضور پیدا کردند تا در نشستی با اعضای کادر فنی تکلیف شان را مشخص کنند. دغاغله جلسه ای را با حمید درخشان برگزار کرد اما هنوز وضعیت نهایی آنها مشخص نیست.