به گزارش افکارنیوز، پوری حسینی با اشاره به لغو واگذاری استقلال و پرسپولیس در روز دوشنبه به دلیل نبود متقاضی گفت: این مزایده همانند سایر واگذاریهای سازمان خصوصی سازی دوباره برگزار می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که برای عرضه دوباره این دو باشگاه نیازی الزاما به مصوبه هیات واگذاری نیست تصریح کرد: تلاش می کنیم تا پیش از پایان سال جاری، با شرایط آسان تری استقلال و پرسپولیس را به مزایده بگذاریم.