به گزارشافکارنیوز، مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در صفحه مجازی خود نوشت: علی دایی که برای بازی در مسابقات فوتبال ستارگان در مسکو حضور دارد روز یکشنبه میهمان ما بود. این بازیها با شرکت چند تیم اروپایی، یک تیم از روسیه و یک تیم منتخب قهرمانان در جریان است.