به گزارشافکارنیوز، رسول خوروش در مورد مطلبی که سایت باشگاه استقلال مبنی بر اینکه در بازی این تیم با سپاهان دو پنالتی گرفته نشده روی خروجی خود قرار داده بودند اظهار داشت: ما هم در قبال چنین مطلبی که سایت باشگاه استقلال گذاشته جواب داریم. صحبت از منتفع شدن تیم ها از اشتباهات داوری است. کاش نامه ای که به باشگاه استقلال بابت داوری بازی با سپاهان داده شده کامل بود و در آن نامه می نوشتند که یک پنالتی سپاهان هم گرفته نشد. آیا با این تصمیمی که گرفته شده سپاهان منتفع شده است؟ زمانی می توان گفت تیمی از اشتباه داوری منتفع شده که امتیاز به دست بیاورد نه اینکه امتیازی کسب نکرده باشد.

وی افزود: چطور به باشگاه استقلال بابت بازی با سپاهان و اعتراض این باشگاه به داوری این مسابقه نامه زده می شود اما ما که بعد از بازی با نفت که داور دو امتیاز را از ما گرفت و این مسئله کاملا به نفع استقلال تمام شد جوابی ندادند. یا در بازی استقلال با پیکان که دیگر همه مشاهده کردند گل سالم پیکان خطا گرفته شد. چنان باشگاه استقلال با آب و تاب از دو پنالتی گرفته نشده مقابل سپاهان نوشته که ظاهرا آنها از اشتباهات داوری اصلا منتفع نشده اند.ما تا به حال بارها به دلیل مشکلات داوری به فدراسیون نامه نوشته ایم اما یک کدام از آنها را هم جواب نداده اند.