به گزارش افکارنیوز، دیروز گفت و گویی از بهرام افشارزاده مدیرعامل باشگاه استقلال منتشر شده که عنوان کرده از سوی هیات مدیره باشگاه برای برکناری امیر قلعه نویی تحت فشار بوده است.

همین اظهارنظر کافی بود تا اعضای هیات‌مدیره نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و نه‌تنها در مصاحبه‌ها، بلکه در تماس‌های خود با دفتر مدیریت استقلال پیرامون این موضوع صحبت کنند. و علیه این اظهار نظرافشارزاده موضع گیری کنند.

اعضای هیات‌مدیره استقلال متفق‌القول بر این باورند که هیچ‌کدام موافق برکناری قلعه‌نویی نبودند و شاید از نتایج رضایت نداشتند، اما درخواست اخراج سرمربی استقلال را هم نکردند.در همین رابطه افجه‌ای در خصوص اظهارات بهرام افشارزاده گفت: در جلسات درون خانوادگی ما هم ممکن است بعضی مواقع اختلاف نظر هایی وجود داشته باشد اما باید بگویم من ندیدم کسی خواستار برکناری قلعه‌نویی باشد. ممکن است افراد نظرات شخصی خود را بیان کنند که این بر عهده خودشان است اما فکر می کنم از صحبت‌های آقای افشارزاده برداشت بدی صورت گرفته است.در هر جلسهای که در هیاتمدیره درباره مباحث فنی صحبت میکردیم، اولین چیزی که به چشم میآمد حمایت هیاتمدیره نبود. من از فشارهای بیرونی خبری ندارم و نمیدانم چرا این بحث مطرح شده، ولی حتی اگر اختلافسلیقه هم وجود داشته، هیاتمدیره از کادر فنی حمایت کرده است. من باز هم میگویم نمیدانم منظور افشارزاده چه بوده، اما چیزی که در مجموع میتوانم بگویم این است که همه اعضای هیاتمدیره، نهتنها یک یا دو نفر، از امیر قلعهنویی حمایت کردند.