به گزارش افکارنیوز، پس از بازداشت حمیدرضا سیاسی مسئولان وزارت ورزش تصمیم گرفتند مدیرعامل جدید انتخاب نکنند و یکی از اعضای باشگاه را به عنوان مسئول امور اجرایی انتخاب کنند.

در نهایت علی اکبر طاهری نایب رئیس هیات مدیره به این سمت انتخاب شد و این در حالی بود از گزینه هایی مثل منتقمی، هدایتی و نژادفلاح به عنوان مدیرعامل احتمالی نام برده می شد.

در شرایطی که سیاسی همچنان مدیرعامل باشگاه محسوب می شود، روز گذشته محمدحسین نژادفلاح به عنوان قائم مقام جدید باشگاه منصوب شد تا در غیاب سیاسی همه کاره باشگاه باشد.

همزمان با انتخاب نژادفلاح، طاهری نیز از باشگاه رفت و گفته می شود به شدت از تحولات اخیر عصبانی است و تاکید کرده اگر قرار به حضور فردی مثل نژادفلاح بوده، دلیلی نداشته که در این مدت به وی مسئولیت بدهند تا در برابر مشکلات، سیبل شود.

گفته می شود طاهری وسایل خود را از باشگاه جمع کرده و دیگر علاقه ای به حضور در باشگاه ندارد.