به گزارش افکارنیوز، اواخر نیمه اول احمدرضا عابدزاده پدر امیر که زمان حمید استیلی مربی دروازه بانهای این تیم بود به ورزشگاه آمد و از عملکرد پسرش ناراضی بود. او بعد از پایان نیمه اول هم به رختکن رفت تا با امیر صحبت کند و با فرهاد کاظمی دیداری داشته باشد.