به گزارشافکارنیوز، یکی از ایراداتی که کارشناسان حقوقی به مزایده دوباشگاه مطرح کشور وارد می دانستند این بود که برندهای ثبتی با آنچه به فروش گذاشته شده مغایر است. در آگهی قبلی برند ثبتی به شماره ۱۴۴۴۴۲ برای پرسپولیس اعلام گردیده بود. این برند در طبقه ۴۱ یعنی فعالیت های ورزشی به ثبت نرسیده اما حالا برند ورزشی به شماره ثبت ۱۴۴۴۴۴ در آگهی جدید قید شده و البته توضیح داده شده به غیر از این برند سایر برندهای دیگر که متعلق به باشگاه بوده و در طبقات دیگر هم به ثبت رسیده را واگذار می کنند.

در مورد برند استقلال هم همین توضیح وجود دارد تا این ابهام را بتوان رفع شده دانست.تاریخ بازگشایی پاکت ها روز ۱۹ اسفند اعلام گردیده است.