به گزارش افکارنیوز، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در مراسم تودیع و معارفه حمیدرضا گرشاسبی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، گفت: رویکرد ما بر اساس خرد جمعی است که بر اساس این نگاه اهداف ما منجر به توسعه می‌شود، ۹۷ درصد برنامه‌های ما منطبق بر سیاست‌های کلان نظام بوده و تأییدی بود بر همان برنامه‌های قوانین مقننه و نزدیکی به دیدگاه دولت و مجلس، بعد از آن عملکرد ما بر اساس همان برنامه‌ها بوده است.

وی ادامه داد: امروز حرکت ما بر اساس رویکردی بوده که به عنوان سند نوشتیم، یکی از رویکردها نگاه متوازن به همه استان‌ها، ورزش و منابع انسانی و توزیع منابع مادی است که شما می‌توانید از دوستان ما در فدراسیون‌ها بپرسید که از شروع کار دولت جدید نکاتی را که گفته‌ام چقدر محقق شده است. باور من در این است که اعتماد به منابع انسانی باید در داخل مجموعه باشد، باورمان این است که تمامی افرادی که گزینش می‌شوند، باید متعلق به همین خانواده ورزش باشد، حالا ممکن است در داخل خانواده بعضی‌ها فرزند خوانده باشند که باید جایشان را به کسانی که اهل خانواده هستند بدهند.

گودرزی با اشاره به تعداد زیاد افراد بالقوه و توانمند در ورزش و کشور حضور دارند، اظهار داشت: غنی‌ترین استان، استان تهران است که ظرفیت گسترده از نظر منابع انسانی، تجهیزات، اماکن و منابع مادی در اختیار دارد. این استان می‌تواند در جهت ورزش گام بردارد و توسعه ورزش کشور را رقم بزند. اما استان تهران چند سالی است که مغفول مانده است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه نگاه به ورزش استان تهران در طول سال‌ها سیاسی بوده، تصریح کرد: بحثمن به مدیران فعلی و یا قدیمی نیست اما اعمال نگاه سیاسی مانع توسعه خواهد شد، اگر به دنبال توسعه هستیم باید این نگاه سیاسی کنار برود. سال‌ها ورزش تهران دستخوش این آفت بوده است.

گودرزی در ادامه از مدیریت به عنوان یکی از اصلیترین و مهمترین معیارها برای توسعه نام برد و گفت: منابع انسانی توانمند، علاقمند و با انگیزه اهداف را محقق میکند، اگرچه مدیریت هم مهم است. اگر مدیر توانمند باشد، اما مجموعهای علاقمند نداشته باشیم سیستم موفق نخواهد بود، ضروری است که همه ما در نقش خودمان بازنگری داشته باشیم. اگر نگاه مدیران کلان به ورزش تهران سالها سیاسی بوده ما برای آنچه که تلاش کردهایم امیدوارم ورزش تهران به شأن واقعی خود برگردد و ما باید تلاش کنیم گامی به جلو برداریم.