به گزارش افکارنیوز، حسن زمانی رئیس کارگروه واگذاری سرخابی ها در رابطه با تغییر شرایط واگذاری اظهار داشت: کاهش در مبلغ پیش پرداخت از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد تنها تغییر در شرایط واگذاری بوده است و متقاضیان تا پایان ساعت اداری ۱۸ اسفند ماه فرصت دارند پاکت‌های خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه دهند.

زمانی در ادامه تصریح کرد: متقاضیان از ابتدا خواستار کاهش مبلغ پیش پرداخت بودند که با تحقق این امر امیدواریم پرونده واگذاری سرخابی‌ها تا پایان سال بسته شود.

وی اظهار داشت: مابقی پول طی اقساطی ظرف مدت ۲ سال آینده باید پرداخت شود ولی در این زمینه نیز با مذاکره و توافقات می‌توان تعداد اقساط را تعیین کرد.

رئیس کارگروه واگذاری سرخابیها به بخش خصوصی در پایان خاطر نشان کرد: این واگذاری فرصت مناسبی برای کسانی است که قصد کمک به ورزش کشور را دارند و همچنین در کنار آن فعالیت اقتصادی را دنبال خواهند کرد.