به گزارش افکارنیوز، فرهاد کاظمی در خصوص یکی از مسئولان سازمان لیگ که گفته مجوز مربیگری فرهاد کاظمی موقت است و او را زیر نظر دارند، اظهار داشت: این آقا که هیچ سمت اجرایی در فدراسیون ندارد چرا علیه من حرف می‌زند و می‌گوید که در موردم تصمیم‌گیری می‌کند؟ بارها عنوان شده که این فرد هیچ سمت اجرایی و تصمیم‌گیرنده ای در فدراسیون ندارد اما مدام در مورد من صحبت می‌کند. تحمل من نسبت به این آقا به زیر صفر رسیده است. چرا کسی به کارهای خود این شخص در این چند سال اخیر رسیدگی نمی‌کند؟

وی ادامه داد: من برای مربیگری هیچ مشکلی ندارم و با قدرت مربیگری خواهیم کرد. این موضوع مورد تائید فدراسیون فوتبال هم هست. وقتی کمیته انضباطی و کمیته اخلاق تایید کرده اند و صحبت‌های این آقا را نظر شخصی و فاقد قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری می‌دانند او چه می گوید. دوباره این شخص درباره من اظهار‌نظر می‌کند و مانور اجرایی می‌دهد و خود را دارای قدرت تصمیم‌گیری عنوان می‌کند و می‌گوید من را زیرنظر دارد. من مشکلی ندارم که کسی بخواهد من را زیرنظر داشته باشد. بارها مسئولان فدراسیون هم این مسئله را تائید کرده‌اند. نمی‌دانم چرا ع - ع در مورد من صحبت‌های واهی می‌کند. کمیته اخلاق و کمیته انضباطی و مسئولان عالیرتبه فوتبال می‌توانند در مورد من و یا هر کسی دیگری تصمیم‌گیری کنند.

سرمربی راه‌آهن تصریح کرد: بار دیگر از ع - ع شکایت خواهم کرد و به هر مرجعی که لازم باشد در مورد این آقا مراجعه می‌کنم از کمیته اخلاق، سازمان لیگ، مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حراست فدراسیون و وزارت ورزش می‌خواهم که به این موضوع رسیدگی کنند و به شکایت من از این فرد رسیدگی شود.

کاظمی افزود: این بحثی است که من چندین سال است آن را دارم. اینکه این آقا نباید در کار من و یا هیچ مربی دیگری خلل و مشکل ایجاد کند. من مشکلی ندارم که بخواهم به فردی باج بدهم با قدرت به مربیگریام ادامه میدهم و در راهآهن برای موفقیت تلاش خواهم کرد و شکایتم را از این فرد مصرتر از گذشته پیگیری میکنم.