علیرضا رحیمی با انتخاب مسئولان وزارت نفت که مالکیت باشگاه راهآهن را به عهده گرفتهاند، به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه معرفی شد.

علی عابدینی سرپرست پیشین این باشگاه این خبر را تایید کرد.

رحیمی پیش از این سابقه مدیرعاملی باشگاههای پرسپولیس و سپاهان را در کارنامه داشته است.