به گزارش افکارنیوز، در تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس حمیدرضا علی‌عسگری بازیکن این تیم در حین تمرین مصدوم شد که این مسئله باعثنگرانی اعضای کادر فنی تیم پرسپولیس شد.

به همین علت علی‌عسگری لنگان لنگان از زمین بیرون رفت و برای مداوای بیشتر در اختیار کادر پزشکی قرار گرفت.

در همین خصوص حضور این بازیکن برای بازی مقابل بنیادکار در هالهای از ابهام قرار گرفت اما باید منتظر آزمایشهای پزشکی این بازیکن قرار گرفت تا مشخص شود که علیعسگری به بازی با بنیادکار میرسد یا نه.