به گزارش افکارنیوز، ‌ حمید علی‌عسگر در حاشیه تمرین پرسپولیس در جمع خبرنگاران، گفت: با اعصاب و روان بازیکنان بازی می‌کنند و همین مسئله باعثمی‌شود که بازیکنان دچار مصدومیت هم شوند.

وی در مورد اینکه چه کسانی با اعصاب بازیکنان بازی می‌کنند، گفت: شرایط مالی خیلی اذیت‌مان می‌کند. از لحاظ روحی روانی اذیت می‌شویم. باشگاه باید صد میلیون پول مالیات من را می‌داد که پرداخت نکرده و از آن چیزی هم که به نام خودم است مالیات می‌گیرد. پول که نمی‌دهند هیچ حالا از ما مالیات هم گرفته می‌شود تاکنون چنین وضعیتی را ندیده بودم.

علی‌عسگر در مورد وضعیت مصدومیت پایش گفت: مچ پایم بد پیچ خورد باید ببینم فردا چه پیش خواهد آمد. اکنون شرایط خوبی ندارد.

بازیکن پرسپولیس در مورد اینکه گفته می ‌شود اگر پول‌ها به موقع پرداخت نشود بازیکنان اعتصاب می‌کنند، گفت: اینگونه نیست. ما تا‌ آخر فصل هم پول نگیریم به خاطر پرسپولیس و هواداران بازی می‌کنیم. اگر می‌خواستیم اعتصاب کنیم سه چهار ماه پیش چنین کاری می‌کردیم. از هواداران می‌خواهیم که بازیکنان را درک کنند اما اینگونه نیست که به خاطر پول بازی نکنیم.

علیعسگر در مورد دیدار با بنیادکار ازبکستان گفت: آنها حریف بسیار قدرتمندی هستند و چند ملیپوش دارند. ما در اردوی دوبی با آنها بازی کردیم البته آنجا تیم آنها کامل نبود اما مطمئن باشید دست خالی از ازبکستان برنمیگردیم.