تصاویر زیر مربوط می شود به تیم هندبال مادربزرگان در بولیوی که دیدن آن خالی از لطف نیست.

کد خبر: 398484