به گزارشافکارنیوز،نادر فریادشیران در رابطه با احضار دوباره مایلی کهن به دادگاه اظهار داشت: «من مدتی در سفر بودم اما از مایلی کهن که این ماجرا را جویا شدم، گفت که دهقان دوست ششدانگ آقای دایی از وی شکایت کرده است و او به دادگاه احضار شده است.»

وی افزود: «این شکایت به خاطر مصاحبه ای است که قبلا مایلی کهن انجام داده و البته ارتباطی به شخص دایی ندارد. شاید فقط وکیل این ۲ نفر یکی باشد اما این دوستان شکایت را باب کردند و حالا هم برخی این راه را ادامه می دهد.»

فریادشیران ادامه داد: «مایلی کهن نیز طبق عادتی که دارد، ‌ وکیل نمی گیرد و خودش نیز به امور حقوقی آشنا نیست. ممکن است این ماجرا نیز به همین دلیل شبیه شکایت دایی شود و چنین سرنوشتی باز هم در انتظار مایلی کهن باشد.»

مربی سابق سایپا درباره صحبت های منوچهر صالحی مدیر سابق سایپا که اعلام کرده پاس در سال ۸۳ با کمک " الف - الف " جادوگر معروف قهرمان شده، تصریح کرد: «صالحی این حرف را زده و از دوستان خوبم است. او شاید به این مسائل اعتقاد داشته باشد اما من هیچ اعتقادی به این مسائل ندارم. حتی مدیریت بعدی سایپا بعد از صالحی نیز با این فرد در ارتباط بود. هنوز هم یکسری هستند که به این فرد اعتقاد دارند، اگر چه خبر ندارم که به فعالیتش ادامه می دهد یا خیر. وقتی پای صحبت های برخی از این دوستان فوتبالی که با این فرد کار کرده اند، ‌ می نشینی از ا به نیکی یاد می کنند.»

فریادشیران در پایان گفت: "الف - الف" رفیق همین آقای معروف است. حتی وزنه برداران نیز از این آدم استفاده می کردند. او در همان سالی که می گویند پاس را کمک کرده و قهرمانش کرده، ده ها نفر دیگر هم خدمات می داد که در نهایت همه آنها ضرر کردند. یا در یک دوره دیگر که چنین مربیانی در سایپا بودند، از بازیکنان نام مادرشان را می پرسیدند که خیلی عجیب بود. از این اتفاقات زیاد است و همه اش هم برای در آوردن پول است. وزیر ورزش هم تایید کرده که در فوتبال تبانی است و باید به دنبالش باشیم.