به گزارشافکارنیوز،گابریل بازیکن برزیلی پرسپولیس در دقیقه ۸ به شدت از ناحیه صورت مصدوم شد. ظاهرا بازیکنان نفت با آرنج به صورت گابریل ضربه زدند و این مساله باعثتعویض اجباری پرسپولیس در دقیقه ۱۴ شد و امید عالیشاه به جای او وارد میدان شد.

شدت مصدومیت گابریل به حدی بود که او را با آمبولانس به بیمارستان اعزام کردند.