به گزارش افکارنیوز، پس از شکست یک بر صفر استقلال مقابل نفت، در زیر جایگاه خبرنگاران شماری اندکی از هواداران استقلال از عملکرد قلعهنویی ابراز نارضایتی کردند که همین مساله باعث درگیری فیزیکی بین این هواداران اندک استقلال با لیدرهای باشگاه شد.