به گزارش افکارنیوز، یکی از دغدغه های باشگاه استقلال گرداندن کمپ حجازی است. این کمپ با توجه به اینکه روزانه استقلال در این محل تمرین می کند دارای هزینه هایی است از همین رو مدیران استقلال به دنبال کسب درآمدی جهت گرداندن کمپ حجازی هستند.

در همین راستا طی صحبت هایی که این باشگاه با یکی از اپراتورهای تلفن همراه داشته قرار است به زودی دکل این اپراتور در محل کمپ نصب شود تا از طریف دریافت اجاره ماهانه این دکل هزینههای کمپ تامین شود.