به گزارش افکارنیوز، علیرضا اسدی، فوتبالیست تیم بنیاد شهید در دهه ۶۰ که آن زمان فوتبال را کنار گذاشت تا پزشک شود و حالا اصرار دارد او را دکتر اسدی بنامند، گزینه مورد وثوق وزارت ورزش برای نشستن روی صندلی دبیرکل فدراسیون فوتبال بود و طبیعی است زبان وزارت باشد و بخواهد خواسته‌های وزیر را در فدراسیون فوتبال پیاده کند

اما مسئله این است که آیا دبیرکل فدراسیون از لحاظ جایگاه حقوقی می‌تواند مانع تمدید قرارداد کروش شود؟! پاسخ منفی است. حداکثر تلاشی که اسدی می‌تواند در فدراسیون انجام بدهد، همین است که به خیال خودش، اختیارات سرمربی تیم ملی را محدود کند!

به نظر شما آیا دلیل دارد کروش برای جنگیدن با چنین دبیرکلی وقت و انرژی بگذارد؟!
عقل و منطق می‌گوید نه اما کارلوس کروش آدمی نیست که بی‌دلیل کاری را انجام بدهد. او می‌خواهد گربه را دم حجله بکشد! مردی که چند سال هر چه گفته، ‌فدراسیون فوتبال مو به مو اجرا کرده و روی حرفش «نه» نیاورده، دوست ندارد حالا یک‌ نفر توی چشمش زل بزند و بگوید: «نمی‌توانی برای ما شرط بگذاری و باید تابع قوانین فدراسیون فوتبال باشی!»

كروش ديروز با يك كنفرانس خبري به دبيركل اعلان جنگ كرد. او كه خيلي خوب ميداند دبيركل اصلاً در جايگاهي نيست كه حكم بركنارياش را بدهد، زيركانه گفته: آقاي اسدي، من را اخراج كن، نميتوانم در اين فضا كار كنم!