به گزارشافکارنیوز،کارلوس کی‌روش و علی کفاشیان در جلسه صبح امروز در آکادمی ملی فوتبال در مورد برنامه‌های آینده تیم ملی و همچنین تکلیف نهایی حضور دو بازیکن یعنی جهانبخش و آزمون در تیم امید با هم به صحبت پرداختند که در نهایت مقرر شد این دو بازیکن طی روزهای آینده تیم ملی امید را برای مسابقات انتخابی المپیک همراهی کنند.

این در حالی برگزار شد که سخنران وزیر ورزش جلسه امروز صبح کیروش و کفاشیان را تحتالشعاع خود قرار داده بود و این دو برداشتشان از صحبتهای وزیر این بود که دیگر ادامه همکاری برای طرفین از فوتبال ایران مقدور نیست بر همین اساس کفاشیان ابتدا پس از خروج از کمپ تیمهای ملی خبر قطع همکاری کیروش را تأیید کرده و سپس کیروش که او نیز بدون مترجم در جلسه امروز شرکت داشت با ناراحتی هر چه تمام و ابراز تأسف بابت قطع همکاری با تیم ملی آکادمی را ترک کرد. کیروش در نهایت نوروز را به خبرنگاران تبریک گفته و از آنها خداحافظی کرد.