به گزارشافکارنیوز،همزمانی تمرین پیش از ظهر امروز جمعه تیم بایرن مونیخ با پدیده خورشید گرفتگی باعثشد تا بازیکنان این تیم به تماشای این پدیده بپردازند. آنها با عینک‌های مخصوصی که از سوی باشگاه تهیه شده بود این پدیده نادر را نظاره‌گر بودند.

تیم بایرن مونیخ

تیم بایرن مونیخ

تیم بایرن مونیخ

تیم بایرن مونیخ

تیم بایرن مونیخ