به گزارشافکارنیوز،در این دیدار حبیب کاشانی مدیر تیم امید نیز حضور داشت، پیراهن های تیم ملی ایران توسط خاکپور و مایلی کهن به کودکان بستری در این مرکز اهدا شد. صحنه های عاطفی زیبایی در حاشیه این عیادت شکل گرفت.

اشک ها و لبخندهای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال امید صحنه های بیادماندنی خلق می کرد. در جریان این عیادت، یکی از بچه ها از موبایل علی عبدالله زاده بازیکن تیم امید تعریف کرد که بلافاصله این بازیکن گوشی همراه خود را به وی اهدا کرد.

حبیب کاشانی در دیدار با خانواده کودکان سرطانی برای این کودکان طلب شفای عاجل کرد. در پایان به درخواست بازیکنان و کادر فنی قلک های جمع آوری کمک مالی محک بین آنها توزیع شد و نامشان به عنوان خیرین حمایت کننده از محک ثبت شد.