به گزارشافکارنیوز،حمید درخشان در جریان برپایی اردوی پیش از دیدار پرسپولیس برابر راه آهن به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: من در هیچیک از شبکه‌های اجتماعی فعالیت ندارم و چنانچه به نام من صفحه‌ای در این شبکه‌ها مانند اینستاگرام، فیسبوک و غیره وجود دارد از طرف بنده نبوده و جعلی می‌باشد.

امیدوارم هواداران عزیز با توجه به این امر مراقب فعالیت افرادی باشند که با نام من اطلاعاتی را منتشر میکنند.