به گزارشافکارنیوز، بهرام افشارزاده صبح امروز جلسه ای را با امیررضا خادم برگزار کرد و در این نشست سبک دست که به عنوان ماینده اسپانر آبی پوشان فعایت می کرد به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه استقلال منصوب شد.

افشارزاده این خبر را تائید کرد.

به گزارش فارس، افجه ای چندی پیش از هیات مدیره باشگاه استقلال برکنار شد.