به گزارش افکارنیوز، امتیازات پرسپولیس در پایان سال ۸۶ از استقلال بیشتر بود اما طی سالیان اخیر استقلال هر سال بالاتر از پرسپولیس قرار گرفت و این برتری امتیازی حالا به ۶۸ امتیاز افزایش یافته است.

با این ۶۸ امتیاز، امتیازات تاریخی بین ۲ تیم استقلال و پرسپولیس هم از بین رفته است و پرسپولیس برتری ۶۸ امتیازی خود، نسبت به استقلال را هم از دست داده است.