به گزارش افکارنیوز، روزنامه گل در چاپ امروز ، روزنامه را به ۲ قسمت کی روش و استقلال تقسیم کرده است. مهم ترین حاشیه روز گذشته کنفرانس خبری کی روش بود که طبیعتا هیچ روزنامه ای نمی تواند از کنار آن بگذرد و گل هم ، و در قسمت دیگر روزنامه دو مصاحبه با فروزان و عنایتی نتیجه زحمت همکاران گل در روزهای انتهایی فروردین ماه می باشد.