به گزارش افکارنیوز، محمود افشاردوست درباره بازیکن دوپینگی لیگ برتر والیبال گفت: باید به چند نکته در این باره اشاره کنم. نخست اینکه تاکنون مکاتبه رسمی برای این موضوع با فدراسیون والیبال انجام نشده است. هنوز در سطح شفاهی است که باید ابتدا به صورت کتبی ابلاغ و ثابت شود.

او ادامه داد: دومین نکته اینکه به صورت غیر رسمی اسم بازیکن متهم به استفاده از مواد نیروزا به فدراسیون اعلام شده و این بازیکن تاکنون در اردوهای تیم ملی و ترکیب این تیم نبوده است.
دبیرکل فدراسیون والیبال تاکید کرد: خدا را شاکریم که بازیکنان تیمهای ملی والیبال مردان و زنان ایران در تمامی ردههای سنی به سطحی از آمادگی جسمانی دست یافتهاند که نیاز به استفاده از مواد نیروزا ندارند.