به گزارش افکارنیوز، روزنامه گل هم به مانند روزنامه خبر ورزشی در چپ امروزش مصاحبه ای با پیام صادقیان اختصاص داده که این بازیکن از خودش در برابر انتقادها دفاع کرده است. صادقیان در این مصاحبه گفته حاشیه داشته اما خلاف نکرده است. باید از پیام ممنون باشیم که حداقل دست به این کار نزد! هم چنین این روزنامه مصاحبه ای اختصاصی با برانکو ترتیب داده و در آخر عکس خوبی از ضربه مشت افشارزاده به کرار را روی جلد برده است.