به گزارش افکارنیوز، از رورنامه الوطن اسماعیل محمد مهاجم لخویا فت که با یارانش همقسم شده اند تا پرسپولیس را شکست دهند.

وی افزود که این فرصت منحصر به فردی است و نباید بازیکنان لخویا آنرا به سادگی از دست دهند هرچند که پرسپولیس بسیار قوی است.