به گزارش افکارنیوز، مجله اسپورتیون فرانسه، ۱۰ گل‌زن برتر بر اساس حقوق دریافتی‌شان را رده‌بندی کرده‌ است.

۱. لوکا تونی(هلاس ورونا) ۵۵۰ هزار یورو سالیانه - ۱۵ گل - ۳۷ هزار یورو برای هر گل

۲. نبیل فکیر(المپیک لیون) ۴۸۰ هزار یورو سالیانه - ۱۲ گل - ۴۰ هزار یورو برای هر گل

۳. پائولو دیبالا(پالرمو) ۶۵۰ هزار یورو سالیانه - ۱۳ گل - ۵۰ هزار یورو برای هر گل

۴. کلودیو بوویو(ای‌ای گین‌گامپ) ۶۵۰ هزار یورو سالیانه - ۱۲ گل - ۵۴ هزار یورو برای هر گل

۵. ساعیدو براهینو(وست برومویچ) ۷۱۰ هزار یورو سالیانه - ۱۲ گل - ۵۹ هزار یورو برای هر گل

۶. آلبرتو بوئنو(رایو وایکانو) ۱.۲ میلیون یورو سالیانه - ۱۶ گل - ۷۵ هزار یورو برای هر گل

۷. آلکساندر می‌یر(آینتراخت فرانکفورت) ۱.۵ میلیون یورو سالیانه - ۱۹ گل - ۷۹ هزار یورو برای هر گل

۸. مائورو ایکاردی(اینترمیلان) ۱.۵ میلیون یورو سالیانه - ۱۶ گل - ۹۴ هزار یورو برای هر گل

۹. آلکساندر لاکازته(المپیک لیون) ۲.۴ میلیون یورو سالیانه - ۲۵ گل - ۹۶ هزار یورو برای هر گل

۱۰. لوکاس باریوس (مونپولیه) ۱.۲ میلیون یورو سالیانه - ۱۱ گل - ۱۱۰ هزار یورو برای هر گل