به گزارش افکارنیوز، تراکتورسازی که سال گذشته اولین قهرمانی عمر فوتبالش را با کسب عنوان قهرمانی جام‌حذفی به دست آورد، بعد از ۶ تیم دیگری که از آنها یاد می‌ کنیم، قهرمانی در لیگ را به دست می‌ آورد.

در تاریخ لیگ ایران، این تیم ها قهرمانی را به دست آورده اند.

۱.۱۳۴۹: تاج تهران

۲.۱۳۵۰: پرسپولیس تهران

۳.۱۳۵۲: پرسپولیس تهران قهرمانی دوم

۴.۱۳۵۳: تاج تهران قهرمانی دوم

۵.۱۳۵۴: پرسپولیس تهران قهرمانی سوم

۶.۱۳۵۵: پاس تهران

۷.۱۳۵۶: پاس تهران قهرمانی دوم

۸.۱۳۶۸: استقلال قهرمانی سوم

۹.۱۳۷۰ پاس تهران قهرمانی سوم

۱۰.۱۳۷۱: پاس تهران قهرمانی چهارم

۱۱.۱۳۷۲: سایپا تهران

۱۲.۱۳۷۳: سایپا تهران قهرمانی دوم

۱۳.۱۳۷۴: پرسپولیس تهران قهرمانی چهارم

۱۴.۱۳۷۵: پرسپولیس تهران قهرمانی پنجم

۱۵.۱۳۷۶: استقلال قهرمانی چهارم

۱۶.۱۳۷۷: پرسپولیس قهرمانی ششم

۱۷.۱۳۷۸: پرسپولیس قهرمانی هفتم

۱۸.۱۳۷۹: استقلال قهرمانی پنجم

۱۹.۱۳۸۰: پرسپولیس قهرمانی هشتم

۲۰.۱۳۸۱: سپاهان

۲۱.۱۳۸۲: پاس تهران قهرمانی پنجم

۲۲.۱۳۸۳: فولادخوزستان

۲۳.۱۳۸۴: استقلال قهرمانی ششم

۲۴.۱۳۸۵: سایپا قهرمانی سوم

۲۵.۱۳۸۶: پرسپولیس قهرمانی نهم

۲۶.۱۳۸۷: استقلال قهرمانی هفتم

۲۷.۱۳۸۸: سپاهان قهرمانی دوم

۲۸.۱۳۸۹: سپاهان قهرمانی سوم

۲۹.۱۳۹۰: سپاهان قهرمانی چهارم

۳۰.۱۳۹۱: استقلال قهرمانی هشتم

۳۱.۱۳۹۲: فولاد قهرمانی دوم

۳۲.۱۳۹۳؟

آمار مجموع

۱. پرسپولیس ۹ قهرمانی

۲. استقلال ۸ قهرمانی

۳. پاس ۵ قهرمانی

۴. سپاهان ۴ قهرمانی

۵. سایپا ۳ قهرمانی

۶. فولاد ۲ قهرمانی

* جذابیت عملکرد تراکتورسازی و احیانا نفت برای قهرمانی در این است که تیم های بزرگی مثل ذوبآهن، ملوان، ابومسلم، برق شیراز، پیکان تهران، نفت آبادان، صبا و ... هیچ وقت قهرمان لیگ نشده اند.