به گزارش افکارنیوز، یکی از سایت های محترم خبری از مذاکره سپاهان با مهدی کیانی برای فصل آینده خبر داده است و متاسفانه چند سایت خبری دیگر نیز بدون توجه به صحت و سقم این خبر آن را منتشر کرده اند.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ضمن رد این دروغ بزرگ، اعلام می دارد که همیشه مذاکره در طول فصل را غیر اخلاقی می دانسته و میداند و این خبر را گمانه زنی شایعه سازانی می داند که نمی توانند موفقیت های سپاهان و تراکتورسازی را ببینند و می خواهند در ایام رقابت تنگاتنگ دو تیم برای قهرمانی، ضمن حاشیه سازی به رابطه حسنه و صمیمانه دو باشگاه خدشه وارد کنند.

باشگاه سپاهان هیچ مذاکره ای را با کاپیتان تراکتورسازی تبریز انجام نداده است و همه اخبار در این باره تکذیب می شود.