به گزارش افکارنیوز، پرسپولیس ۵۰ پرسپولیس ۵۲ استقلال ۵۳ پرسپولیس ۵۴ پاس ۵۵ پاس ۵۶ سایپا ۷۲ پرسپولیس ۷۴ پرسپولیس ۷۵ استقلال ۷۶ پرسپولیس ۷۷ پرسپولیس ۷۸ استقلال ۷۹ سپاهان ۸۱ فولاد ۸۳ استقلال ۸۴ سایپا ۸۵ سپاهان ۸۸ سپاهان ۸۹ سپاهان ۹۰ استقلال ۹۱ و فولاد ۹۲ تیم هایی بودند که هم در سه هفته آخر صدرنشین بوده و هم در پایان قهرمان بازی ها شده اند.

* در سال ۱۳۷۰، پرسپولیس صدرنشین هفته نوزدهم بوده و در پایان(هفته ۲۲) پاس قهرمان شد.

* در سال ۱۳۸۰، استقلال صدرنشین هفته ۲۳ و پرسپولیس قهرمان پایان فصل(هفته ۲۶) شد.

* در سال ۱۳۸۲، استقلال صدرنشین بود و صدرنشینی را در پایان(هفته ۲۶) به پاس داد.

* در سال ۱۳۸۶، سپاهان در هفته ۳۱ صدرنشین بود که در هفته پایانی(۳۴) قهرمانی به پرسپولیس رسید.

* در سال ۱۳۸۷، ذوبآهن در هفته ۳۱ صدرنشین بود و در پایان فصل استقلال قهرمان شد.