به گزارش افکارنیوز، به نظر می‌رسد سیروس محجوب برای خرید پرسپولیس مدتی قبل اقدام کرده است اما این موضوع در حد بازار گرمی برای مزایده سوم است و خریدار اصلی پرسپولیس هدایتی است.


امروز ساعت ۱۴ وضعیت خریداران و تائید آنها از سوی خصوصی سازی اعلام میشود وتا جائیکه ما اطلاع داریم سیروس محجوب تمام تمرکز خود را روی ملوان انزلی گذاشته است و این یعنی پاکت سیروس فقط یک ماکت است و اجرایی و عملیاتی نخواهد شد