به گزارش افکارنیوز، سید جعفر سبحانی پیش از شروع برگزاری مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در جمع خبرنگاران، ‌گفت: مزایده امروز در دو بخش برگزار می‌شود در بخش اول خبرنگاران حضور دارند و در بخش دوم خبرنگاران باید از سالن خارج شوند. بین دو مزایده یک استراحت چند دقیقه‌ای می‌دهیم تا خبرنگاران هم بتوانند مصاحبه بگیرند.

وی ادامه داد: نام برندگان این مزایده اواخر هفته آینده اعلام خواهد شد زیرا باید از سه مرجع برای تأیید صلاحیت برندگان مزایده استعلام گرفته شود مرجع اول قوه قضائیه مرجع دوم بانک‌ها برای آنکه برنده مزایده بدهی بانکی نداشته باشد و مرجع سوم نهادهای مربوطه برای تأیید اهلیت ورزشی است. به همین دلیل اعلام نام برنده مزایده کمی طولانی خواهد شد.

تاکنون امیر عابدینی به عنوان نماینده پیشکسوتان در این نشست حاضر شده است.