به گزارش افکارنیوز، عبدالله پوری‌حسینی در خصوص اینکه آیا متقاضیانی که برای شرکت در مزایده واگذاری دو باشگاه سرخابی به جای پول نقد، چک به سازمان خصوصی‌سازی داده‌اند، مورد تایید این سازمان برای شرکت در مزایده هستند، گفت: فقط متقاضیانی که پول نقد به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کرده‌اند مورد تایید هستند.

وی در واکنش به این سوال که اگر شرکت شورایکو پیشپرداخت را برای شرکت در مزایده به حساب سازمان خصوصیسازی واریز نکرده باشد تکلیف باشگاه استقلال چه خواهد شد، یادآور شد: اگر شرکت تنها متقاضی خرید باشگاه استقلال مبلغ فیش مورد نظر را واریز نکرده باشد آن وقت برای واگذاری باشگاه استقلال مزایده چهارم را برگزار خواهیم کرد.