به گزارش افکارنیوز، از سازمان خصوصی سازی، در حالی که جلسه بررسی پیشنهادها بدون حضور خبرنگاران آغاز شده، این خبر از سوی یکی از حاضران در جلسه اعلام شد. پیش از آغاز جلسه نیز گفته شده بود یک شرکت از ۴ شرکت متقاضی این واریزی را انجام نداده و طبعا از مزایده کنار گذاشته خواهد شد. همچنین یک متقاضی خرید پرسپولیس هم به دلیل عدم واریز پول از مزایده کنار گذاشته شد تا عملا دو شرکت استیل آذین ایرانیان و بهنام پیشروی کیش در مزایده باقی بمانند.