به گزارش افکارنیوز، اگر این اتفاق رخ دهد برگی تازه در فوتبال قاره رقم خواهد خورد. در مورد سهمیه آسیا در جام جهانی مرور این نکات قابل توجه است.

۱. تا سال ۱۹۷۸ که ۱۶ تیم در جام جهانی حاضر بودند، حداکثر یک تیم آسیایی به جام جهانی می آمد، تا سال ۱۹۶۲ از بین آسیا و آفریقا روی هم یک تیم به جام جهانی می آمد.

۲. در سال ۱۹۵۴ کره جنوبی، ۱۹۶۶ کره شمالی، ۱۹۷۰ رژیم اشغالگر قدس، ۱۹۷۴ اسرائیل و ۱۹۷۸ ایران، تیم های قاره بودند. در سال ۱۹۷۵ اسرائیل و از سال ۱۹۸۳ قاره اقیانوسیه از فهرست تیم های قاره آسیا حذف شدند.

۳. از سال ۱۹۸۲ ۲ تیم از آسیا و اقیانوسیه به جام جهانی که ۲۴ تیمی شده بود صعود کردند. کویت و نیوزلند این ۲ تیم بودند.

۴. از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ در سه دوره ۲ تیم آسیا به جام جهانی صعود کردند. عراق و کره جنوبی در سال ۱۹۸۶ امارات و کره جنوبی در سال ۱۹۹۰ و عربستان و کره جنوبی در سال ۱۹۹۴ این تیم ها بودند.

۵. از سال ۹۸، جام جهانی ۳۲ تیمی شد. از آسیا و اقیانوسیه ۴ تیم به جام جهانی می رفت. تیم چهارم آسیا باید با قهرمان اقیانوسیه بازی می کرد. عربستان، کره جنوبی و ژاپن مستقیم به جام جهانی رفتند و ایران برابر استرالیا موفق شده و به جام جهانی رفت.

۶. در سال ۲۰۰۲، به علت میزبانی مشترک ۲ آسیایی سهمیه قاره آسیا ۲.۵ تیم بود. عربستان و چین مستقیم به جام جهانی رفته و تیم سوم یعنی ایران با شکست از نماینده چهاردهم اروپا یعنی ایرلند به جام جهانی رفت.

۷. در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ سهمیه آسیا ۴.۵ تیم شد و به جز ۴ تیم مستقیم تیم پنجم آسیا هم شانس پیدا کرد در سال ۲۰۰۶ ایران، عربستان، ژاپن و کره جنوبی به جام جهانی صعود کردند و بحرین تیم پنجم آسیا با شکست از نماینده کونکاکاف حذف شد.

۸. از سال ۲۰۰۷ استرالیا به فدراسیون فوتبال آسیا پیوست در سال ۲۰۱۰ استرالیا همراه کره شمالی، کره جنوبی و ژاپن به جام جهانی رفته و بحرین در رقابت با نماینده آمریکای جنوبی حذف شد.

۹. در سال ۲۰۱۴ کره جنوبی، ایران، ژاپن و استرالیا ۴ تیم آسیا بودند و عمان تیم پنجم با شکست از اروگوئه نماینده آمرکای جنوبی به جام جهانی رفت!