به گزارش افکارنیوز، حسین هدایتی در مزایده چهارم هم شرکت خواهد کرد. این خبری است که شب گذشته بهروز رهبری فرد در صفحه اجتماعی خود داده است.

وی ضمن انتقاد از تصمیم وزارت ورزش در خصوص رد صلاحیت شرکت استیل آذین نوشت: «ما رفیق نیمه راه نیستیم حاجی. درسته وزارت ورزش کشورمون امروز در واقع با رد صلاحیت بی مورد هدایتی هم سی میلیون هوادار خشمگین و دلشکسته پرسپولیس رو رد صلاحیت کرد و نهایت بی اعتنایی و بی احترامی رو بهشون کرد چرا که وقتی بحثفروش نورد اهواز به همین شرکت بود بحثبدهی بانکی مطرح نبود اما یک باره امروز این بازی کثیف رو با همه ما انجام دادن.»

رهبری فرد افزود: «آقایون حسین هدایتی باز هم می آید و به خاطر هوادار تا آخر خواهد ایستاد و به لطف پروردگار این مزایده رو خواهد برد و مالک قانونی و محبوب و دوستداشتنی پرسپولیس خواهد شد.»

وی در پایان تاکید کرد: اگر هم نشود ما تا آخر پشت حاجی با معرفتمون خواهیم ایستاد و حق تیممونو خواهیم گرفت.