به گزارش افکارنیوز، اين آمار با توجه به شدت ضعف تيم پنافيل كه تازه در اين فصل ليگ برتري شده بود قابل قبول به نظر ميرسد به خصوص اينكه حقيقي به گواه رسانههاي پرتغالي در اين فصل عملكرد قابل قبولي از خود ارائه داده و در چندين ديدار بهترين بازيكن ميدان لقب گرفت و ۵ كلينشيت از مجموع ۶ كلينشيت پنافيل نيز با اين دروازهبان رقم خورده است. اين در حالي است كه خوليو كوئيلهو دروازهبان دوم پنافيل در اين فصل در ۱۱ ديدار و ۸۶۱ دقيقه بازي، ۲۰ گل دريافت كرد و به طور ميانگين هر ۴۳ دقيقه يك بار مغلوب مهاجمان حريف شد و تياگوروخا دروازهبان سوم پنافيل با دريافت ۵ گل در ۱۲۷ دقيقه بازي در ۲ ديدار در هر ۲۵ دقيقه يك بار تسليم شده است. حقيقي كه با روبينكازان قرارداد دارد فصل قبل به صورت قرضي براي كوويلا در ليگ دو پرتغال و اين فصل به صورت قرضي براي پنافيل در ليگ برتر پرتغال به ميدان رفت و در پايان فصل بار ديگر بازيكن روبينكازان روسيه محسوب ميشود.