به گزارش افکارنیوز، آندو كه تحمل نكرده بود به او انگ پولكي بودن بزنند در مصاحبهاي گفت: همه ميدانند مشكل استقلال بازيكن نيست و مربي است، ضمن اينكه من هم تنها به خاطر پول استقلال را ترك نكردم كه آقايان مدعي هستند چون آندو پول نگرفته بود براي تيم بازي نميكرد و... بعد از اين ماجراها هر هفته كه از رقابتهاي ليگ برتر گذشت تيموريان با بازيهاي خوب خود براي تراكتورسازي بيشتر ارزشها و تواناييهايش را به رخ كشيد و نكته جالبتر اينكه با هر گل تيم تبريزي شادي خاصي از خود نشان ميداد كه بسياري اعتقاد داشتند معني و مفهوم اين شاديها پيغام براي منتقدانش در استقلال است. حالا با گذشت زمان، روز موعود براي آندو و استقلاليها در حال فرارسيدن است چون تيموريان يكشنبه آينده در تركيب تراكتورسازي در جدالي حساس و سرنوشتساز بايد به مصاف تيم سابق خود برود، جدالي كه بسياري از آن به عنوان روز تسويه حساب نام ميبرند و مدعياند در اين بازي هم بايد منتظر شادي گلهاي جديد و پرمعنا از اين هافبك جنگنده و سختكوش بود.