به گزارش افکارنیوز، رسانه‌ها مدارک بدهی بانکی حسین هدایتی به بانک پارسیان را منتشر کردند که البته خودش آن را تکذیب کرده است.

گفته می‌شود او بنا به روایتی ۲۰۰ میلیارد و بنا به روایتی دیگر ۳۲۰ میلیارد بدهی بانکی دارد و به همین دلیل به دختر ۲۳ ساله و پسر ۲۱ ساله‌اش وکالت داده تا آن‌ها پرسپولیس را بخرند.

فرزندان جوان او هم طبق روال جلو رفتند. پسر هدایتی به عنوان رئیس یکی از شرکت‌های تحت نظر پدرش مبلغ اولیه را واریز کرده و این بار امیدوار است تا در مزایده ۲۹ اردیبهشت برنده شود.البته باید دید آیا اهلیت هدایتی و دوستانش که در مزایده ۱۴ اردیبهشت تایید نشده بود این بار مورد تایید قرار خواهد گرفت یا نه؟ اما هر چه هست این فرزندان هدایتی هستند که باید اسمشان به عنوان مالک یا مالکان پرسپولیس ثبت شود.در عین حال شرکت بهنام پیشروی کیش هم به خرید پرسپولیس خیلی امیدوار است اما طبق آخرین شنیده‌های ما اهلیت علیرضا معظمی‌نیا هم تایید نمی‌شود.در حالی که وی سری قبل پیشنهاد ۳۰۰ میلیاردی داده بود، گفته من حتی حاضرم با ۳۵۰ میلیارد تومان پرسپولیس را بخرم!ختم کلام اینکه همه نگاهها به مزایده ۲۹ اردیبهشت است و باید دید آیا شرکت بهنام پیشروی کیش برنده میشود یا شرکت پسر ۲۱ ساله هدایتی؟! یا حتی گزینه های دیگر مثل خودروسازان.