به گزارش افکارنیوز، او که روی خط برنامه ۹۰ رفته بود، در توضیح اتفاقات این بازی گفت: «دقیقه ۹۳ بود و بازی را باخته بودم. من در هیچ کجای دنیا ندیدم که بازیکن اینطوری رفتار کند. رضائیان شاگرد من بوده است. من برایش زحماتی کشیدم. دقیقه ۹۳ نباید آنطوری جلوی من گرد و خاک و خوشحالی کند.» او درباره اتفاقات آن لحظه و حرف های رد و بدل شده، توضیح داد: «من به او گفتم چرا اینجا آمدی و برو. آنجا منطقه فنی و حریم شخصی ماست. درست نیست بازیکنان حریف بیایند. سرمربی حریف نباید آنجا بیاید و بازیکنش را ببوسد این کار درستی نیست. طبیعی است که ناراحت شوم. می گویم چرا آمدی اینجا دیدم استاده و نگاه می کند.»

در این لحظه فردوسی پور به او گفت کارتان خوب نبود، درست است؟ مرفاوی گفت: حرکت خوبی نبود ولی من باید دفاع کنم. دوباره عادل گفت شما به صورت گلزن حریف ضربه زده ای که سرمربی پیکان ادامه داد: مبارکش باشد که گل زده! ولی حرکت ایشان تحریک آمیز بود. داوری باید به او کارت می داد. که فردوسی پور گفت کارت داد. مرفاوی ادامه داد: ببیند من نمی خواستم چنین حرکتی انجام بدهم. شاید هم اشتباه کرده باشم! ولی وقتی بازیکن و مربی حریف این کار را می کند، من نمی توانم چوب خشک باشم و عکس العملی نشان ندهم.