به گزارش افکارنیوز، مالک استیل آذین که همچنان امیدوار است بتواند در دور بعدی مزایده این باشگاه را در اختیار بگیرد، مدارک جدیدی به سازمان خصوصی سازی داده که طی آن مشخص می‌کند فرزندانش سهامدار این شرکت بوده‌اند و کارهای انتقال مربوط به سال ۹۰ بوده است. حسین هدایتی در حال حاضر مالک ۲ درصد از شرکت استیل آذین است.

در حالی که قرار است مزایده چهارم در تاریخ ۲۹ اردیبهشت برگزار شود دو شرکت بهنام پیشرو و استیل آذین از اصلیترین رقبای خرید پرسپولیس محسوب میشوند.